มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความผูกพัน

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความผูกพัน และเพื่อเป็นการแสดงมุทิตจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีกำหนดการงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้

เวลา 13.00 น.- 13.30 น.  – ลงทะเบียน

                                        – ชมการบรรเลงดนตรี

เวลา 14.00 น                  – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ประจำที่

                                       – ชมวีดิทัศน์

เวลา 14.15 น.                  – อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)

                                          กล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ

                                       – ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี) กล่าวความรู้สึก

                                          ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ

                                     – ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ

                                        (ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์) กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย

                                        (นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย) กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย

                                  * พิธีบายศรีสู่ขวัญ

                                      – ขบวนบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี

                                      – รำบายศรี

                                     – พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุตามประเพณีอีสาน

                                       เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุ

                                    – อธิการบดีผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ

                                   * อธิการบดีมอบของที่ระลึก

                                   * องค์กร หน่วยงานทั่วไปมอบของที่ระลึกและร่วมผูกข้อมือ

                                     ผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 16.30 น.             เสร็จพิธี

Scroll to Top