ศิษย์เก่าสถาปัตย์สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดผ้าไทย โครงการ SACICT AWARD 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายศุฆะชา แสนนา ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด SACICT AWARD 2022 ” ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN ” โดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ประเภทบุคคลทั่วไปในหัวข้อ Generation Y เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยมี นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายศุฆะชา แสนนา ได้อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุด โดยได้ตั้งชื่อ Concept  ว่า ดอกไม้แด่คุณ กล่าวถึง กรรมกร อาชีพที่ใครหลายๆคนคงทราบถึงการมีอยู่ แต่พวกเขากลับถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบของสังคม กรรกรมีหลากหลายภูมิภาคที่ก้าวเดินเข้าสู่เมืองเพื่อหวังลืมตาอ้าปากในเมืองที่เต็มไปด้วยวัตถุที่กำลังเจริญงอกงาม แรงงานกรรมกรอีสานก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองนี้ อาจด้วยข้อจำกัดทางต้นทุนชีวิตในมิติต่างๆ ถูกตีกรอบให้เหลือทางเลือกในการเลี้ยงชีพไม่กี่ทาง การขายแรงงานจึงเป็นหนทางที่มีไม่มากนักในการนำมาเป็นอาชีพติดตัวเพื่อแลกเงินจุนเจือปากท้องและครอบครัว ดอกไม้แด่คุณ ไม่ได้เพื่อสัญญะที่แสดงถึงการมอบกำลังใจ แต่หากให้ตระหนักว่าแม้ดอกไม้จะงอกงามไม่ได้ในเมืองที่ขมุกขมัว แต่แสงแห่งโอกาสสาดส่องให้พวกเขางอกงามด้วยลำแข้งของตน ดอกไม้ที่ไม่มีใครสนใจประหนึ่งสสารที่ล่องลอยอย่างไร้ตัวตน แต่ท้ายที่สุดดอกไม้ที่ปลูกลงในใจของพวกเขาและคนข้างหลังที่ยังรอการกลับไปเบ่งบานยังที่ที่พวกเขาจากมา จะงดงามเสมอ จากแรงบันดาลใจข้างต้น นำสู่กระบวนการออกแบบโดยดึงเอาลักษณะของการรูดผ้าใบที่ถูกคลุมบริเวณที่ก่อสร้าง ชุดถูกตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ด้วยเทคนิคการมัดหมี่ซ้อน double ikat โดยการเพ้นบนเส้นยืนและเส้นพุ่ง ก่อนทำการมัดหมี่ลงบนเส้นพุ่งและทอเพื่อให้ลายที่ปรากฎมีลักษณะซ้อนทับกัน

An ex-Architecture student wins the first prize of Thai fabric at SACICT AWARD 2022

https://www.kku.ac.th/14681

 

ข้อมูล : อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา
ภาพ :  นายศุฆะชา แสนนา
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top