สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

สำนักหอสมุดผนึกกำลังร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชน ในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่า 41 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้นำกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการแก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม เช่น
1. การเปิดประสบการณ์ของการเรียนรู้ผ่าน Metaverse Experience ที่มุ่งเปิดประสบการณ์ของการเรียนรู้ในโลกเสมือนจริงผ่าน VR headset และอุปกรณ์ ล้ำสมัยต่างๆ
2.หนังสือเดินทาง : การส่งเสริมการอ่าน โดยการแบ่งปันหนังสือที่ได้รับบริจาคมาแล้วส่งมอบให้กับผู้สนใจ เพื่อ ส่งเสริมการอ่านและการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
3.Knowledge Sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อยากให้ลูกรักการอ่าน อย่าบังคับให้อ่าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพระบายสี การใช้ปากกา 3D (3D pen)
5. กิจกรรม Virtual tour เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านโลกเสมือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

KKU Library holds activities under social responsibilities in the festival: Khon Kaen University’s community services

https://www.kku.ac.th/14677

ข่าว: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top