“ม.ขอนแก่น จัดประกวด Mini-R2M เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน มุ่งผลักดันงานวิจัยสู่แผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปั้นนศ.พร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mini Research to Market by NESP) ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเครือข่ายใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4) มหาวิทยาลัยนครพนม 5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาสกลนคร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 14) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คุณปรีชา พันธุ์นิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 3) ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ 4) คุณสุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด ณ Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ผลการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
ได้แก่ ทีมออนซอนอีสาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท
ได้แก่ ทีมไผ่สานฝัน จากมหาวิทยาลัยนครพนม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ได้แก่ ทีม KidDD จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท ได้แก่
1) ทีม food tech LRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และ 2) ทีมฟิสิกส์ SRRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งนำงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
ภาพ : นภดล
ข่าว : ณัฐกานต์
Scroll to Top