มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220910144514116

วันที่เผยแพร่ :  10  ก.ย.  2565

Scroll to Top