รายงานพิเศษ : มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

สำนักข่าว : naewna.com

URL :  https://www.naewna.com/local/678075

วันที่เผยแพร่ :  6  ก.ย.  2565

Scroll to Top