สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข. แจ้งรับเงื่อนไขเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5%

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข. แจ้งรับเงื่อนไขเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5%

😮😮Wow! มาแล้วข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข.

📌รับเงื่อนไขเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยสูงสุดถึง 5%
💸💸สมาชิกส่งเงินสะสม 3%-5% ของค่าจ้าง มหาวิทยาลัยสมทบตามที่สมาชิกส่งเงินสะสม
💸💸สมาชิกส่งเงินสะสม 6%-15% ของค่าจ้าง มหาวิทยาลัยสมทบ 5%

✅ ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสะสมทั้งหมด ได้ที่ https://i.kku.ac.th หัวข้อ profile เลือก Overview

⏰⏰เปิดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้ตามความสมัครใจเป็นกรณีพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
——————————————————–
📍ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 👉https://kku.world/vubx5
📍ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 👉https://kku.world/aknnz

ยื่นเอกสารการแสดงเจตนาฯได้ที่การเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานต้นสังกัด
—————————
📜อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👉https://kku.world/045ia
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 48700,48741

Scroll to Top