คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811131847872

วันที่เผยแพร่ :  11  ส.ค.  2565

Scroll to Top