ทีมวิจัย “มข.” แผ่นกรองเส้นใยนาโน”หน้ากาก N95สู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

สำนักข่าว : 77kaoded.com 

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2319521

วันที่เผยแพร่ :  2  ส.ค.  2565

Scroll to Top