มข.ร่วมสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุสร้างสรรค์สู่สังคม

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ กองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเปิดตัวสถานีวิทยุ 666 Radio Station ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวมะลิดา ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิน ดิน จำกัด พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานีวิทยุ 666 Radio Station ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ ในระดับภูมิภาค จากสำนักงาน กสทช. รวม 2 คลื่นความถี่ได้แก่ FM 90.75 MHz.ขอนแก่น และ คลื่นความถี่ FM 101.00 MHz.ร้อยเอ็ด พื้นที่ครอบคลุม รวม 12 จังหวัด เป็นระยะเวลา 7 ปี  โดยทั้ง 2 คลื่นความถี่นี้ บริษัท ดิน ดิน จำกัด ได้ใช้ชื่อสถานีว่า 666 Radio Station ในฐานะสถานีวิทยุหลักประจำจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับภูมิภาค ที่พร้อมให้บริการผลิตรายการที่มีความหลากหลายแก่ผู้ฟัง ทั้งข่าวสาร ข้อมูลสาระ บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ด้วยทีมบริหารและผู้ผลิตรายการที่มากประสบการณ์ ภายใต้สโลแกน “คลื่นสร้างสรรค์ ปันความสุข”

Scroll to Top