มข.เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเปิดพื้นที่แสดงออกด้านความหลากหลายทางเพศ ในงาน Isaan pride 2022 LGBTQ+Rights in Education 

Isaan Pride 2022 : LGBTQ+ Rights in Education

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเปิดพื้นที่แสดงออกด้านความหลากหลายทางเพศ ในงาน Isaan pride 2022 LGBTQ+Rights in Education เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงออกด้านความหลากหลายทางเพศ สอดคล้องกับเทศกาล Pride Month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในเดือนมิถุนายน

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน Isaan Pride 2022 : LGBTQ+ Rights in Education ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ เครือข่ายและกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นความหลากหลายทางเพศ เช่น การเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมอง LGBTQ+ การเดินขบวนพาเหรด และ HUSO Night Market พร้อมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Isaan Pride 2022 : LGBTQ+ Rights in Education เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนสังคมของชุมชนความหลากหลายทางเพศ

Isaan Pride 2022 : LGBTQ+ Rights in Education
Isaan Pride 2022 : LGBTQ+ Rights in Education

          ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2542 ถูกกำหนดให้เป็น Pride Month โดย “บิล คลินตัน” อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ ซึ่งเรียกว่า “Gay & Lesbian Pride Month” ก่อนที่ในปี 2552 สมัยอดีตประธานาธิบดี บารัก โอบามา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “LGBT Pride Month” และเมื่อมีตัวเพศวิถีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ตัวย่อเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็น LGBTQIA+ ในปัจจุบัน ซึ่งความหลากหลายทางเพศนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะนิยามว่าตนเองเป็นอย่างไร และความหลากหลายทางเพศล้วนทำให้เพศวิถีของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงได้ ตราบใดที่ผู้นั้นมีความสุขและสะท้อนความเป็นตัวเองได้ดีที่สุด เพราะทุกคนล้วนแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางเพศ แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top