ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนใหม่

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.00-14.30 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนใหม่ โดย ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ส่งมอบงานให้กับ  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านที่ 14  โดยมีทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรกองบริหารงานคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ภายหลังการลงนามรับ ส่งมอบงานได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 1 กองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 06

 

ภาพ/ข่าว  โดย สุขทวี คลังตระกูล

Scroll to Top