นวัตกรรมสร้างสุข แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ฝีมือคนไทย

รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน
ออกอากาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
สถานี ช่อง 7 HD ที่มา
https://news.ch7.com/detail/567094
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวแพลตฟอร์มฝีมือคนไทย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตรวจสอบสภาพที่ตั้ง น้ำ ฝุ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ติดตามจากรายงาน Vallaris Maps Platform เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน คิดค้นขึ้นจนสำเร็จ สามารถใช้งานแผนที่ผ่านระบบดังกล่าวได้แล้วเป็นครั้งแรกของไทย ถือเป็นผลงานสำคัญที่เป็นฝีมือคนไทยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดการข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและค้นหาข้อมูลได้เพียงแค่ปลายนิ้ว ไม่ด้อยไปกว่าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มชื่อดังระดับโลก Vallaris สามารถตรวจสอบสภาพปริมาณน้ำ สภาพฝุ่นละออง โดยเฉพาะค่า PM2.5 สภาอากาศจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ขณะนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มเข้ามาต่อยอดการใช้บริการของ Vallaris อย่างต่อเนื่องแล้ว นำไปใช้งานแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที โดยเฉพาะกับสถานการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ที่ Vallaris ได้เป็นฐานข้อมูลให้กับหลายหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำท่วม นอกจากนี้ คณะนักพัฒนายังทำงานร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อยอดระบบ เพื่อนำ Vallaris ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาปักหมุด หรือใช้บริการประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ Vallaris นั้นครอบคลุม ครบจบในที่เดียว ที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ ด้วยฝีมือคนไทยที่ไม่ด้อยไปกว่าแพลตฟอร์มของต่างชาติ ที่ทุกคนใช้งานอยู่ในขณะนี้

Scroll to Top