ไก่ไม่เก๊าท์ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไขมันต่ำ เทคโนโลยีชาวบ้าน


ไก่ไม่เก๊าท์ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไขมันต่ำ | เทคโนโลยีชาวบ้าน
ออกอากาศ วันที่ 20 มกราคม 2565
ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=LC0oi…
ช่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน

Scroll to Top