KKU Healthy life 3 เร็วๆนี้

ในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้  จะมีการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ทั้งนี้การออกกำลังกายนี้ สามารถออกกำลังกายได้หลากหลายประเภท โดยตัวเนื้อหากิจกรรมของโครงการฯ จะเน้นให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้มีการออกกำลังกาย และนำผลการออกกำลังกายที่ได้เป็นหน่วยวัดแคลอรี่ นำมาป้อนค่าเข้าสู่โปรแกรมเพื่อที่จะคำนวณออกมาเป็นแต้ม และนำแต้มนำนั้นมาแลกของรางวัลจากกิจกรรม

ติดตามข่าวสารกิจกรรมจากกองทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมได้ที่่ช่องทาง FACEBOOK =>  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น HR KKU  

แล้วมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

Scroll to Top