Vertical City หรือ เมืองทางตั้ง

banmuang-นศ.สถาปัตย์ มข.ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก มุมมองเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี

นศ.สถาปัตย์ มข.ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก มุมมองเมืองขอนแก่นในอีก […]

banmuang-นศ.สถาปัตย์ มข.ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก มุมมองเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี Read More »

muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า

นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาค

muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า Read More »

Scroll to Top