rISNED KKU Talk

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต …

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรส …

มข.จัดประชุมวิชาการ”เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม Read More »

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564 มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาต …

มข.เปิดเวที “เกษตรสร้างชาตินวัตกรรมสร้างอาชีพ”ยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร …

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร …

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับร …

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมที่ได้จริง Read More »

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมได้จริง

 วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับ …

ม.ขอนแก่น ระดม 19 กูรู ยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยนวัตกรรมได้จริง Read More »

 มข.จัดประชุม เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ ติดอาวุธเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2564  มข.จัดประชุม เกษตรสร้างชาติ นวั …

 มข.จัดประชุม เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ ติดอาวุธเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม Read More »

Scroll to Top