Kunming South Asia & Southeast Asia International Logistics Research Institute (SSILR) สาธารณรัฐประชาชนจีน

naewna-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จีน-ลาว-ไทย พร้อมควบคู่กับการพัฒนา รถไฟความเร็วสูง

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จีน-ลาว-ไทย พร้อมควบคู่กับก […]

naewna-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จีน-ลาว-ไทย พร้อมควบคู่กับการพัฒนา รถไฟความเร็วสูง Read More »

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย ตั้งเป้าพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เติบโตพร้อมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.อรรฆพร ก๊กค้างพลู อาจารย์ปร

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย ตั้งเป้าพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เติบโตพร้อมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพิเศษอีสาน Read More »

sondhitalk-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนาร

sondhitalk-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง Read More »

today.line-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนาร

today.line-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง  Read More »

mgronline-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนาร

mgronline-มข.ลงนามร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทยคู่ไปกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง Read More »

Scroll to Top