KKU U2T

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมช่วงโควิด-19 ระบาด ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่เผยแพร่ :  18 ก.ย. 2564 U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริมช่วงโควิด-19 ระบาด ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

วันที่เผยแพร่ :   13 ก.ย. 2564 U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม Read More »

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด

วันที่เผยแพร่ :   13 ก.ย. 2564 ‘คณะเกษตรฯมข.‘อบรม …

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด Read More »

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด

 วันที่เผยแพร่ :   13 ก.ย. 2564 ‘คณะเกษตรฯมข.‘อบร …

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด Read More »

มข. พร้อม U2T จัดอบรม ทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ ชูอาชีพเสริมช่วงโควิด-19

วันที่เผยแพร่ :   11 ก.ย. 2564 มข. พร้อม U2T จัดอบรม ทำสบู่น้ …

มข. พร้อม U2T จัดอบรม ทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ ชูอาชีพเสริมช่วงโควิด-19 Read More »

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวง …

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Read More »

Scroll to Top