KKBS จัดประชุม “TRBS NET” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในอนาคต

________เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.  คณะบ …

KKBS จัดประชุม “TRBS NET” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในอนาคต Read More »