นักวิชาการ มข.หนุนจัดงาน “FOSS4G Thailand 2022” เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั่วโลก

__________เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภ […]

นักวิชาการ มข.หนุนจัดงาน “FOSS4G Thailand 2022” เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั่วโลก Read More »