AI for VEC

 ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564  ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพัน …

 ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์ Read More »

ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564  ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพัน …

ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์ Read More »

ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564  ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพัน …

ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์ Read More »

 ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

 วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2564  ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพั …

 ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์ Read More »

Scroll to Top