A.I. Experiential Learning Programs

มข.จัดอบรมแบบ VIRTUAL มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I.

สำนักข่าว:  thaitimenews.com URL :  https://www.thaitimenews. …

มข.จัดอบรมแบบ VIRTUAL มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว:  krajaikao.com URL :  https://krajaikao.com/?p=456 …

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว:  thainews.easybranches.com URL :  https://www.thai …

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน Read More »

A.I. Experiential Learning Programs

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโคร …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้ Read More »

Scroll to Top