รายงานพิเศษ : โรงแรมโฆษะจับมือเทคนิคการแพทย์ มข. สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน-ส่งเสริมท่องเที่ยว

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/61 …

รายงานพิเศษ : โรงแรมโฆษะจับมือเทคนิคการแพทย์ มข. สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน-ส่งเสริมท่องเที่ยว Read More »