ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) อุทยานวิทย์ภูมิภาคโชว์ความสำเร็จ BCG