thestorythailand-ม.ขอนแก่น เปิดโครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึกษาต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจนวัตกรรม

ม.ขอนแก่น เปิดโครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึก […]

thestorythailand-ม.ขอนแก่น เปิดโครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึกษาต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจนวัตกรรม Read More »