โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

ภาพข่าว: ชีพจรกีฬา: เปิดนิทรรศการ

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดนิทรรศการ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดนิทรรศการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

สำนักข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ URL : https://thainews …

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ Read More »

Scroll to Top