มข. จับมือ “ทีเซลส์” ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น”

5 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย …

มข. จับมือ “ทีเซลส์” ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น” Read More »