‘ESRI” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 เช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ !

สำนักข่าว: trjournalnews.com URL :  https://www.trjournalnews […]

‘ESRI” ร่วม “ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น” จับตาโควิด-19 เช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ ! Read More »