อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์

หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่

ชาวมข.ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล …

ชาวมข.ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Read More »

Scroll to Top