อว. คิ๊กออฟปี 67ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านใบรับรองดิจิทัลTUC

mgronline-อว. คิกออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium ที่พัฒนาขึ้นเอง

อว. คิกออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ผ่านระ […]

mgronline-อว. คิกออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบใบรับรองดิจิทัล Thai University Consortium ที่พัฒนาขึ้นเอง Read More »

isranews-อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย

อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย

isranews-อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย Read More »

matichon-อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ได้งานรวดเร็ว

อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดา

matichon-อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ได้งานรวดเร็ว Read More »

dailynews-อว. คิ๊กออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบรับรองดิจิทัล

อว. คิ๊กออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบรับรองดิจิ

dailynews-อว. คิ๊กออฟปี 67 ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบรับรองดิจิทัล Read More »

innolifethailand-อว. คิ๊กออฟปี 67ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านใบรับรองดิจิทัลTUC

อว. คิ๊กออฟปี 67ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านใบรับรองดิจิทัลTU

innolifethailand-อว. คิ๊กออฟปี 67ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านใบรับรองดิจิทัลTUC Read More »

Scroll to Top