ขอเชิญรับฟัง Special Human Book “ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21” (Zoom Meeting)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา แล …

ขอเชิญรับฟัง Special Human Book “ทักษะหลักและทักษะรองที่นักศึกษาควรพัฒนาในการทำงานในศตวรรษที่ 21” (Zoom Meeting) Read More »