สำนักหอสมุด มอบหน้ากากผ้า 1000 ชิ้น

สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ส่งมอบหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษา Covid-19

สำนักข่าว: newsdatatoday URL :  http://www.newsdatatoday.com/ …

สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ส่งมอบหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษา Covid-19 Read More »

Scroll to Top