สวดมนต์ทำวัตรเย็น

สังคมดีน่ายกย่อง!สำนักงานอธิการบดี มข. จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันที่เผยแพร่ :    24 ส.ค. 2564 สังคมดีน่ายกย่อง!สำนักงานอธิก …

สังคมดีน่ายกย่อง!สำนักงานอธิการบดี มข. จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น Read More »

มข. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็น ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษร่วมกับกองคลั …

มข. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็น ครั้งที่ 2 Read More »

Scroll to Top