ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

prachatai-เสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา เนื่องในวัน “ASEAN Day” (ม.ขอนแก่น)

เสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา เนื่องในวัน “ASEAN Day” (ม.ขอนแก่น) […]

prachatai-เสวนาวิชาการอาเซียนศึกษา เนื่องในวัน “ASEAN Day” (ม.ขอนแก่น) Read More »

“วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง” ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับการ index ในฐานข้อมูล Scopusเป็นลำดับ 3 ของมข. เป็นอันดับ 3 ระดับประเทศ

          ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์แล

“วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง” ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับการ index ในฐานข้อมูล Scopusเป็นลำดับ 3 ของมข. เป็นอันดับ 3 ระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top