ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. วางแผนดัน “สาวะถีโมเดล” ปรับโฉม 10 ผลิตภัณฑ์เด่นชุมชน ด้วยแนวคิดรากสู่โลก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอน …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. วางแผนดัน “สาวะถีโมเดล” ปรับโฉม 10 ผลิตภัณฑ์เด่นชุมชน ด้วยแนวคิดรากสู่โลก Read More »