TheCoverage : SMC ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข.ยกระดับ ‘ระบบจัดการข้อมูล’ พัฒนา ‘เทเลเมดิซีน’ ดูแลผู้ป่วย ‘ภาคอีสาน’ กรุยทางสู่การเป็น ‘รพ.ออนไลน์’ ของไทย

สำนักข่าว : thecoverage.info URL :  https://www.thecoverage.i …

TheCoverage : SMC ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข.ยกระดับ ‘ระบบจัดการข้อมูล’ พัฒนา ‘เทเลเมดิซีน’ ดูแลผู้ป่วย ‘ภาคอีสาน’ กรุยทางสู่การเป็น ‘รพ.ออนไลน์’ ของไทย Read More »