อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พ …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 Read More »