ระบบ ERP

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กร

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มระบบ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบ …

มข. ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มระบบ Read More »

Scroll to Top