รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณินี นฤธาราดลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

khaothaitoday-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่ […]

khaothaitoday-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย Read More »

siamfocustime-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่

siamfocustime-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย Read More »

edupda-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

edupda-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

ryt9-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

ryt9-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

newswitมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

newswitมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

thailand4-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

thailand4-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

thaipr-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

thaipr-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

press.in-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus ต่อยอดพัฒนาโครงการ Ugly Veggies Platform

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus ต่อย

press.in-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus ต่อยอดพัฒนาโครงการ Ugly Veggies Platform Read More »

matichon-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus &nbs

matichon-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus Read More »

mgronline.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus การต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus การต

mgronline.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus การต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ Read More »

Scroll to Top