คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: ม.ขอนแก่นสร้างเครื่องฟังเสียงปอดระยะไกล