รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ฐ ผศ.ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

มติชน(กรอบบ่าย) ภาพข่าว : วันทันตสาธารณสุข

มติชน(กรอบบ่าย) ภาพข่าว : วันทันตสาธารณสุข Read More »

ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช Read More »

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่…

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่… Read More »

Scroll to Top