รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

banmuang-เดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษสายอีสานเชื่อมจีนและสสป.ลาว

เดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษสายอีสานเชื่อมจีนและสสป.ลาว […]

banmuang-เดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษสายอีสานเชื่อมจีนและสสป.ลาว Read More »

ขอนแก่นเตรียมความพร้อมหลังโควิด-19 (กรอบบ่าย)

ขอนแก่นเตรียมความพร้อมหลังโควิด-19 (กรอบบ่าย) Read More »

รายงานพิเศษ: ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

รายงานพิเศษ: ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Read More »

รายงานพิเศษ: อบต.หนองมะเขือจ.ขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทยประกวดรางวัลสหประชาชาติ

รายงานพิเศษ: อบต.หนองมะเขือจ.ขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทยประกวดรางวัลสหประชาชาติ Read More »

ขอนแก่นประกวดป่าชุมชนท้องถิ่นผนึก’มข.’ยื่น’ยูเอ็น’

ขอนแก่นประกวดป่าชุมชนท้องถิ่นผนึก’มข.’ยื่น’ยูเอ็น’ Read More »

Scroll to Top