รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ปลุกคนไทยปกป้องสิทธิ ปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรค

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ

สำนักข่าว : matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th/ …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ

สำนักข่าว :  mgronline.com URL :  https://mgronline.com/polit …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ | Manager Online | LINE TODAY

สำนักข่าว : today.line.me URL :  https://today.line.me/th/v2/ …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ | Manager Online | LINE TODAY Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ

สำนักข่าว :  news1live.com URL :  https://news1live.com/detai …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัยกัญชาม.ขอนแก่นตอบแพทย์จุฬาฯ

สำนักข่าว : innnews.co.th URL :  https://www.innnews.co.th/ne …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัยกัญชาม.ขอนแก่นตอบแพทย์จุฬาฯ Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ

สำนักข่าว : thaipost.net URL :  https://www.thaipost.net/publ …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัย ม.ขอนแก่น เรื่องกัญชา ตอบ แพทย์จุฬาฯ พบช่วยบรรเทา เบาหวาน มะเร็ง อย่างมีนัยยะสำคัญ Read More »

“ปานเทพ” งัดงานวิจัยกัญชาโต้ “แพทย์จุฬาฯ” พบบรรเทาเบาหวาน มะเร็ง

สำนักข่าว : siamrath.co.th URL :  https://siamrath.co.th/n/38 …

“ปานเทพ” งัดงานวิจัยกัญชาโต้ “แพทย์จุฬาฯ” พบบรรเทาเบาหวาน มะเร็ง Read More »

Scroll to Top