KKU Huso Open House “มานุดมานี่” กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ 💻 น้อง ๆคนไหนสนใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้ามพลาด! มาร่วมสนุกพร้อมกัน วันที่ 9 เมษายน นี้ 

สำนักข่าว : CAMPHUB.in.th KKU Huso Open House “มานุดมาน …

KKU Huso Open House “มานุดมานี่” กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ 💻 น้อง ๆคนไหนสนใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้ามพลาด! มาร่วมสนุกพร้อมกัน วันที่ 9 เมษายน นี้  Read More »