มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแม้ในยามโควิด

รวม พระงามๆ จากงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มข. ๒๕๖๕ ขอบคุณภาพจากเพจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ :    09 เม.ย. 2565 รวม พระงามๆ จากงานสืบสานประเ […]

รวม พระงามๆ จากงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มข. ๒๕๖๕ ขอบคุณภาพจากเพจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: สืบสาน(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: สืบสาน(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด Read More »

Scroll to Top