มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

มข. เจ้าภาพ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 มุ่งจับมือ ม.อ. มช. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาขับเคลื่อนไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแล …

มข. เจ้าภาพ “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 มุ่งจับมือ ม.อ. มช. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาขับเคลื่อนไทย Read More »

Scroll to Top