พช.ขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

สำนักข่าว : eventesan.com URL : https://www.eventesan.com/arc […]

พช.ขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP Read More »