ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

กอสซิปริมรั้ว/วิ่งเพื่อการกุศล

KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

KKUIC ยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์กรระดับนานาชาต …

KKUIC ยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ MOU กับ Cambridge University Press & Assessment Read More »

Scroll to Top