ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มข. คนที่ 11

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสิริค …

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มข. คนที่ 11 Read More »

Scroll to Top